Условия за ползване и Поверителност

Условия за ползване и Поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

I. Представяне

Dekoraty.com е интернет страница, чийто собственик е фирма "Декорати" ЕООД, с ЕИК 116550153, седалище и адрес на управление град Варна, бул. Хр. Смирненски 237. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по-долу общи условия. В случай, че не приемате Общите условия, моля не използвайте този уеб сайт. "Декорати" си запазва правото да променя Общите условия по всяко време без предварително известие, като промените влизат в сила при публикуването им в сайта.

II. Oбщи условия за ползване на сайт www.dekoraty.com

1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет, страницата www.dekoraty.com на компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта.

2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.dekoraty.com, от първоначалното влизане на www.dekoraty.com.

3. Адреси и имена за контакти с "Декорати" ЕООД са обявени на видно място на www.dekoraty.com.

4. Потребителите на www.dekoraty.com нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

5. Потребителите на www.dekoraty.com имат право да ползват свободно ресурсите на www.dekoraty.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия или частите от сайта изискващи специлна регистрация.

6. Всеки потребител е длъжен:

6.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на услугите, предоставяни от "Декорати" ЕООД чрез този сайт

6.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

6.3 Да уведомява незабавно "Декорати" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

6.4 Да не извършва злоумишлени действия.

7. Съдържанието на www.dekoraty.com не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове и медии без писмено съгласие от "Декорати" ЕООД.

8. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.dekoraty.com без изрично писмено разрешение на "Декорати" ЕООД.

9.Потребителите на www.dekoraty.com нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.dekoraty.com.

10. Потребителите на www.dekoraty.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.dekoraty.com, без изрично писмено разрешение на "Декорати" ЕООД.

11. Потребителите нямат право да претоварват www.dekoraty.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).

12. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.dekoraty.com порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

13. "Декорати" ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

14. Сайтът www.dekoraty.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването му. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.dekoraty.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.dekoraty.com, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

15. "Декорати" ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

16. "Декорати" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.dekoraty.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Декорати" ЕООД.

17. "Декорати" ЕООД не носи отговорност за:

17.1. Съдържанието на рекламите, публикувани на www.dekoraty.com.

17.2. Мненията изразени във форумите (коментарите).

17.3. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.dekoraty.com.

18. "Декорати" ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.dekoraty.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.dekoraty.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

19. "Декорати" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Декорати" ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Декорати" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dekoraty.com.

20. "Декорати" ЕООД може да осигури публикуване на www.dekoraty.com на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Декорати" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на "Декорати" ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

21. "Декорати" ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.dekoraty.com.

22. Информацията в www.dekoraty.com може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

III. Общи условия при онлайн пазаруване на стоки от www.dekoraty.com

1. www.dekoraty.com е уебсайт, който предоставя възможност за електронна търговия на оферираните в сайта стоки от името на "Декорати" ЕООД. Продажбата и доставката на стоки чрез сайта се извършва само за територията на България. Онлайн продажбата и доствката на стоки от сайта е свързана със задължението на клиента за заплащане на цената на стоките и тяхната доставка.

2. "Клиент" е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.dekoraty.com на компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта, и е извършил онлайн поръчка на стока от сайта www.dekoraty.com.

3. Продавач е "Декорати" ЕООД.

4. Закупуване на стоки онлайн от сайта, се осъществява при спазване на следната процедура:

4.1.Клиентът посещава сайта www.dekoraty.com.

4.2.Клиентът избира желаната от него стока, след което потвърждава желанието си за закупуване на стоката чрез натискане на бутона „Поръчай“

4.3.Системата автоматично прехвърля клиента в нов прозорец („Количка“) на сайта и предоставя информация за цената на избраната стока.

4.4. Клиентът попълва трите си имена, адрес за доставка на стоките, телефон и имейл, избира начин на плащане (ако са налични повече от един) и изпраща поръчката до "Декорати" ЕООД чрез натискане на бутон „изпрати“.

4.5. След изпращане на поръчката съгласно т.4.4, на посочения от клиента имейл адрес се получава автоматично съобщение за обработване на поръчката на клиента, както и информация, че в срок от един работен ден, представител на продавача ще осъществи контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл, за потвърждаване наличността на избраната от клиента стока, уточняване на начина на плащане на дължимата цена, както и на дата, час и адрес за доставка на поръчаната от Купувача стока.

4.6.В срок от един работен ден от получаване от Продавача на поръчката на клиента, служител на продавача осъществява контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл. При осъществяване на контакта по предходното изречение, Продавачът предоставя на клиента информация за наличността на избрната стока, начина на заплащане на цената на стоката, след което страните договарят дата, час и адрес за доставка на стоката. Поръчката на клиента се счита за потвърдена и подлежаща на изпълнение от продавача, само и единствено при получаване на имейла на клиента на писмено потвърждение от продавача, в което е посочена стоката, количеството й, цената на стоката, начин на плащане на дължимите от клиента цени и срока за плащането им, дата, час и адрес за доставка на стоката. Изпратеното от продавача потвърждение обвързва клиента и се счита за сключен договор. С приемането на тези общи условия клиентът се съгласява, че не е необходимо сключения договор да му се представя на материален носител и полученото на имейл адреса му потвърждение е достатъчно за да бъде договорът в сила.

4.7.При избиране на опцията „плащане в брой“, клиентът заплаща на представител на продавача цената на стоката. Заплащането се извършва при доставяне на стоката в обекта на клиента.

4.8. При избиране на опцията „плащане по банков път“, клиентът заплаща цената на стоката и доставката й по банковата сметка на продавача в срок от 1 ден от датата на потвърждаване на поръчката от Продавача по т.4.6.

4.9. Продавачът не носи каквато и да била отговорност пред клиента, респ. не му дължи неустойки, обезщетения и други подобни, в следните случаи:

4.9.1.получената от продавача поръчка е с липсващи или неверни данни;

4.9.2.контактът между продавача и клиента по т.4.5 не бъде осъществен в посочения срок, независимо от причината за това;

4.9.3.поръчката на клиента не бъде потвърдена от продавача съгласно т.4.6., независимо от причините за това;

4.9.4.клиентът не заплати цената на стоката и цената за доставка в срока по 4.7., като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично.

4.9.5. клиентът не заплати цената на стоката и цената на доставка в срока по 4.8., като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично.

4.9.6.при форсмажорни обстоятелства по смисъла на ТЗ.

4.9.7.при упражнено от клиента право на отказ от стоката.

5. Публикуваните в сайта оферти съдържат основна информация за всяка предлагана стока съобразно вида й и указване на цената на всяка отделна стока.

6. Офертите са придружени със снимков материал. "Декорати" ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите или неправилно осветление при направата на снимките.

7. Всички цени, посочени в този сайт са в лева, важат за 1 брой от съответната стока и са с включен ДДС - освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС. При избор на стока, клиентът получва информация за отстъпката от цената на стоката, ако е налична такава.

8 "Декорати" ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

9. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че стоката е в оригинална опаковка, с ненарушен търговски вид и бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Когато клиентът е прегледал и приел без възражение стоката, като е подписал протокол за приемането й, клиентът няма право на отказ от стоката. В случайте когато клиентът има право на отказ от стоката, Клиентът може да осъществи правото си на отказ:

- като изпрати на имейла на продавача недвусмислено изявление, че се отказва от закупуване на стоката; или

- като впише в протокола за приемане на стоката недвусмислено изявление, че се отказва от закупуване на стоката.

10. Клиент може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

12. Когато Клиентът е избрал да плати цената на стоката по банков път, доставка на стоката се извършва на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

13. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката, цената за доставка на стоката според обявения в сайта начин.

14. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от www.dekoraty.com по реда и условията, посочени в него.

15. "Декорати" ЕООД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.

16. "Декорати" ЕООД има право по собствена преценка да променя цените на предлаганите чрез "www.dekoraty.com" стоки, без предварително уведомяване на клиентите, като новите цени влизат в сила от датата на публикуването им на сайта.

17. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/до/над старата, като последната е задраскана.

18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

19. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Декорати ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.


Фирмен регистър: Декорати ЕООД
ЕИК 116550153

 

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За трансфери извън ЕИП, Декорати ЕООД ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?
Ограничен достъп до вашите лични данни имат само определени служители на Декорати ЕООД. Друга част от вашите лични данни се предават на спедиторската фирма извършваща дейност на доставка на стоките до посочен от вас адрес. Данните, които предоставяме на спедиторската фирма са само и единствено с цел да осъществят доставката на заявената от вас стока. Част от общите лични данни, като IP, Browser, System info се засичат и съхраняват на други платформи като Google Analytics, които служат само и единствено за анонимна статистическа база.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън рамките на компанията ни. Вашите данни се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с Декорати ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 
Когато Декорати ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в Декорати, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Декорати по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към Декорати ЕООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Декорати. Декорати няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Имате право да поискате Декорати да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
* ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Декорати, Декорати ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
* ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Декорати трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
* ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
* ако Декорати вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на info@dekoraty.com.

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на info@dekoraty.com и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако смятате, че Декорати обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

 

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в dekoraty.com, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията
* информация за поръчките

Ако имате профил в dekoraty.com, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* номер на профил
* история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на Декорати, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.